Veiligheidsregio Fryslân

Projectleider merkenstructuur / senior communicatieadviseur

Begeleiden overgang Hulpverleningsdienst Fryslân, GGD Fryslân en jeugdgezondheidszorg, Ghor en Brandweer Fryslân naar de Veiligheidsregio Fryslân. Opdracht:

  • Inrichten van deze merkenstructuur
  • Inhoud geven aan het merk Veiligheidsregio Fryslân
  • Ontwikkeling nieuwe huisstijl, nieuwe website, nieuwe communicatiemiddelen, belettering gebouwen, etc.
  • Interne communicatie over nieuwe naam en structuur en draagvlak creëren
  • Externe introductie en communicatie richting stakeholders en partners

www.veiligheidsregiofryslan.nl