Thuishotel

Projectleider digitaal thuishotel

  • Opzetten, begeleiden en invullen van een zeer uitgebreid webportal met webshop
  • Aansturen van alle externe partijen zoals automatiseringsbedrijf, ontwerpers, dienstverleners
  • Budgetbewaking en continue verantwoording van de voortgang van het project naar subsidieverstrekker (de provincie Friesland) en overige stakeholders zoals gemeenten,  welzijn- en woningbouwcorporaties en participerende dienstverleners
  • Organiseren symposium
  • Woordvoerder en genereren van publiciteit
  • Advies lange termijn strategie, onderhoud en taakverdeling

Project 2

Doelgroeponderzoek Thuishotel

Medewerking aan opzet en uitvoering van een doelgroeponderzoek van Thuishotel. Het onderzoek is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het concept Thuishotel.

Project 3

Begeleiding subsidietraject

  • Onderzoeken subsidiemogelijkheden
  • Ontwikkelen subsidieplannen
  • Indienen subsidieaanvragen

www.thuishotel.nl