Rijksoverheid, provincies Drenthe en Groningen

Projectleider communicatie transitie DLG

De (rijks)Dienst Landelijk Gebied werd in 2015 onderdeel van de provincies. Rond de 90 medewerkers kregen de provincie Drenthe of Groningen als nieuwe werkgever. Werkzaamheden: communicatieadvies i.v.m. transitie en positionering nieuwe organisatie Prolander, coördinatie communicatie met adviseurs beide provincies en DLG.

Senior communicatieadviseur provincie Groningen

Ontwikkeling strategisch communicatieplan Lauwersmeergebied in afstemming met samenwerkingspartners.