Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland (fusie)

Senior communicatieadviseur fusie

Communicatieadviseur i.v.m. fusie Rabobanken De Stellingwerven en Heerenveen-Gorredijk. Strategisch communicatieplan, ontwikkeling middelen zoals films, online toolbox, NieuwsBulletins en website, ontwikkeling externe communicatie gericht op bereikbaarheid, deelname projectgroep.

www.rabobank.nl/heerenveen