Provincie Groningen

Senior communicatieadviseur energietransitie

Opzetten communicatiestrategie en –plan voor programma energietransitie. Vertaald in breed pakket van online en offline communicatie gericht op diverse doelgroepen, inclusief actieplan voor implementatie.

www.provinciegroningen.nl

www.facebook.com/energieingroningen

Senior communicatieadviseur Luchtapp

Communicatiestrategie en -uitvoering voor project om luchtkwaliteit te meten en geurbeleving van omwonenden industriegebied Oosterhorn via een pilot met behulp van een een app in beeld te brengen.

 

Senior communicatieadviseur invoering AVG

Communicatiestrategie en -uitvoering voor project implementatie AVG.

 

Senior communicatieadviseur 

Ontwikkeling strategisch communicatieplan Lauwersmeergebied in afstemming met samenwerkingspartners.