Provincie Groningen

Senior communicatieadviseur Luchtapp / Hinderapp

Communicatiestrategie en -uitvoering voor project om luchtkwaliteit te meten en geurbeleving van omwonenden industriegebied Oosterhorn via een pilot met behulp van een een app in beeld te brengen.

Vervolgens communicatieve begeleiding van de ontwikkeling tot Hinderapp.

 

Senior communicatieadviseur invoering AVG

Communicatiestrategie en -uitvoering voor project implementatie AVG.

 

Senior communicatieadviseur 

Ontwikkeling strategisch communicatieplan Lauwersmeergebied in afstemming met samenwerkingspartners.