Omgevingsdienst Groningen

Senior communicatieadviseur organisatieverandering

Communicatiestrategie en advies rondom twee organisatie verbeteringstrajecten: Basis op Orde en Klant Centraal. Ondersteuning directeur en projectleiders met advies en communicatiemiddelen.

www.od-groningen.nl