Nationaal Programma Groningen

Senior communicatieadviseur Nationaal Programma Groningen

 

  • 2023: organisatie evenement i.v.m. informeren en betrekken raads- en statenleden bij baanbrekende economische programma’s voor de komende decennia in Groningen.
  • 2018/2019: Communicatieadvies kwartiermakerfase Nationaal Programma Groningen. O.a. Strategisch communicatieplan, stakeholderanalyse, organisatie brede stakeholdersbijeenkomsten, opzetten website en huisstijl. Afstemmen communicatie met provincie, Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties.