Nationaal Programma Groningen

Senior communicatieadviseur Nationaal Programma Groningen

Communicatieadvies kwartiermakerfase Nationaal Programma Groningen. O.a. Strategisch communicatieplan, stakeholderanalyse, organisatie brede stakeholdersbijeenkomsten, opzetten website en huisstijl. Afstemmen communicatie met provincie, Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties.