Versterken en Vernieuwen Groningen stad

Projectleider Versterken & Vernieuwen Groningen stad

Projectleiding organisatie en communicatie voor versterking en vernieuwing van particuliere woningen in de stad Groningen, i.v.m. aardbevingbestendigheid. Vertaling van bestuurlijke afspraken naar gevolgen voor inwoners, samenwerking met betrokken partijen (zoals woningcorporaties en NCG) en communicatie met inwoners.

versterkenenvernieuwen.groningen.nl