Gemeente Bolsward

Communicatieadviseur

  • Ontwikkelen gemeentebreed communicatiebeleidsplan
  • Advies bij ontwikkeling nieuwe website