Gebiedsontwikkeling N31

Projectcommunicatieadviseur gebiedsontwikkeling N31 Harlingen

  • Ontwikkeling communicatiebeleid en -kalender, huisstijl, website, inrichting informatiecentrum, overige communicatiemiddelen
  • Afstemming over communicatie tussen betrokken partijen: provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Rijkswaterstaat

www.harlingen.nl/n31