Centrumvisie Heerenveen

Senior communicatieadviseur

Communicatieadviseur voor ontwikkelen toekomstvisie centrum Heerenveen. Visie is tot stand gekomen in G1000 proces met inwoners en ondernemers.

www.heerenveen.nl/g1000