Belvedère project

Marketing/Communicatieadviseur

Het Belvedèreproject is een project van de gemeente Westerveld, provincie Drenthe en de maatschappij van weldadigheid. Dit project houdt in dat het gebied rond de oude koloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord herontwikkeld wordt. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Ik heb vier communicatieplannen geschreven voor verschillende doelgroepen:

  • Communicatieplan met als doelgroep de lokale bevolking
  • Communicatieplan met als doelgroep de diverse betrokken partijen
  • Marketing/Communicatieplan voor promotie en PR
  • Plan van aanpak voor uitgebreid marketingplan

www.weldadigheid.nl